Hér er ársskýrsla leikskólns

Skýrsla um skólastarfið 2012-2013. Er hér í pdf skjali

Skýrsla um skólastarfið 2011 - 2012. Er hér í pdf skjali.

Skýrsla um skólastafið 2010-2011. Er hér í pdf skjali.

Skýrsla um skólastarfið 2009-2010. Er hér í pdf skjali.

Skýrsla um skólastarfið 2008-2009. Er hér í pdf skjali.

Skýrsla um skólastarfið 2007-2008. Er hér í pdf skjali

Skólastefna Garðabæjar

Leiðarljós skólastefnu Garðabæjar eru:

Metnaður - virðing - sköpun - gleði

Skólasamfélagið í Garðabæ byggir á eftirfarandi áhersluatriðum

  • Fjölbreyttri þjónustu við fjölskyldur frá því að fæðingarorlofi lýkur þar til ungmenni hafa náð 18 ára aldri.
  • Samfellu í námi barna og ungmenna sem byggir á eintaklingsmiðuðu námi, áhugahvöt og námshraða.
  • Fjölbreyttri stoðþjónustu sem styður starfsfólk skóla í að tryggja margbreytilegum hópi nemenda nám við hæfi

Skólastefna Garðabæjar myndar umgjörð um faglegt skólastarf í bænum en í henni koma fram helstu áherslur skólastarfs í Garðabæ. Hverjum skóla er ætlað að marka sér sérstöðu með því að setja sér markmið og velja leiðir að markmiðum innan ramma aðalnámskrár og skólastefnu. Í Garðabæ hafa foreldrar nú í áratug haft frjálst val um skóla óháð skólahverfi. Í þessari stefnu er megináhersla lögð á samfellu í námi barna og þjónustu við þau frá því að fæðingarorlofi lýkur þar til átján ára aldri er náð.

Skólastefna Garðabæjar

http://www.gardabaer.is/thjonusta-i-gardabae/skolar-og-menntun/skolastefna-2010-2013/

© 2016 - 2019 Karellen